Bộ máy tính PC ISTC (ISVA12)/ Ryzen 5 1600/ 8GB/ SSD 240GB/ VGA 8G

13,890,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA12)/ Ryzen 5 1600/ 8GB/ SSD 240GB/ VGA 8G

13,890,000VND

Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)
Hãng sản xuất: G.SKILL

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA15)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

18,590,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA15)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

18,590,000VND

Mã hàng: ISVA15
Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA20)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

21,390,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA20)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

21,390,000VND

Mã hàng: ISVA20
Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA17)/ Ryzen 5 2600/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

17,890,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA17)/ Ryzen 5 2600/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

17,890,000VND

Mã hàng: ISVA07
Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen5 2400G/ 8GB/ SSD 128G

8,490,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen5 2400G/ 8GB/ SSD 128G

8,490,000VND

Mã hàng: ISVA08
Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 2200G/ 4GB/ SSD 128G

6,390,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 2200G/ 4GB/ SSD 128G

6,390,000VND

Mã hàng: ISVA05
Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,890,000VND

Mua hàng So sánh

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,890,000VND

Mã hàng: ISVA02
Bảo hành: 12T&24T&36T&60T (Bảo hành theo linh kiện)