XIGMATEK SHOGUN G 750W (EN7999) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN

2,299,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK SHOGUN G 750W (EN7999) - 100% TỤ ĐIỆN NHẬT BẢN

2,299,000VND

Mã hàng: EN7999
Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: XIGMATEK

XIGMATEK X MINER 1800W (EN9757)

4,999,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X MINER 1800W (EN9757)

4,999,000VND

Mã hàng: EN9757
Bảo hành: 12 THÁNG
Hãng sản xuất: Xigmatek

XIGMATEK CERBERUS S650 650W (EN41145) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

1,499,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK CERBERUS S650 650W (EN41145) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

1,499,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG

XIGMATEK CERBERUS S550 550W (EN41138) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

1,299,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK CERBERUS S550 550W (EN41138) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

1,299,000VND

Mã hàng: 1299000
Bảo hành: 36 THÁNG

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK CERBERUS S450 450W (EN41121) - 80PLUS BRONZE, 100% JAPANESE CAPs

999,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK CERBERUS SE400 (EN41886) - 80PLUS BRONZE, JAPANESE CAPs

899,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG
Hãng sản xuất: XIGMATEK

XIGMATEK X-POWER X-350 (EN40544) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X-POWER X-350 (EN40544) - Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

488,000VND

Mã hàng: EN40544
Bảo hành: 36 Tháng
Hãng sản xuất: Xigmatek

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X-POWER II 650 (EN42463) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

988,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG

XIGMATEK X-POWER II 550 (EN42456) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X-POWER II 550 (EN42456) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

888,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X-POWER II 500 (EN41831) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

788,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG
Hãng sản xuất: Xigmatek

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X-POWER II 450 (EN41954) - 80PLUS WHITE, Sản phẩm lý tưởng cho hệ thống GAME-NET

688,000VND

Bảo hành: 36 THÁNG

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000TR - 80 PLUS® TITANIUM

7,499,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000TR - 80 PLUS® TITANIUM

7,499,000VND

Mã hàng: SSR-1000TR 
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,499,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 1300w Prime 1300GD - 80 PLUS® GOLD

6,499,000VND

Mã hàng: SSR-1300GD
Bảo hành: 60 THÁNG
Hãng sản xuất: SEASONI

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000GD - 80 PLUS® GOLD

4,999,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 1000w Prime Ultra 1000GD - 80 PLUS® GOLD

4,999,000VND

Mã hàng: SSR-1000GD
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC

Seasonic 1000w Focus Plus FX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,299,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 1000w Focus Plus FX-1000 - 80 PLUS® GOLD

4,299,000VND

Mã hàng: SSR-1000FX
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC

Seasonic 750w Focus Plus FX-750 - 80 PLUS® GOLD

2,899,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 750w Focus Plus FX-750 - 80 PLUS® GOLD

2,899,000VND

Mã hàng: SSR-750FX 
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC

Seasonic 650w Focus Plus FX-650 - 80 PLUS® GOLD

2,499,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 650w Focus Plus FX-650 - 80 PLUS® GOLD

2,499,000VND

Mã hàng: SSR-650FX 
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,299,000VND

Mua hàng So sánh

Seasonic 550w Focus Plus FX-550 - 80 PLUS® GOLD

2,299,000VND

Mã hàng: SSR-550FX
Bảo hành: 60 Tháng
Hãng sản xuất: SEASONIC