XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

99,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X9 (EP0001) - RED LED, 15 LIGHT

99,000VND

Mã hàng: EP0001
Bảo hành: 06 THÁNG
Hãng sản xuất: Xigmatek

XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

149,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK X12R (EN42487) - RED RING LED

149,000VND

Bảo hành: 06 THÁNG
Hãng sản xuất: Xigmatek

XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40223 - (CH120+CHB1) - RGB: RAINBOW (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

599,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK GALAXY PREMIUM - EN40223 - (CH120+CHB1) - RGB: RAINBOW (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

599,000VND

Bảo hành: 12 THÁNG
Hãng sản xuất: Xigmatek

XIGMATEK GALAXY II ULTIMATE - AO120 ARGB (EN42111): HUB & 2SIDE RING FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER

899,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK GALAXY II ULTIMATE - AO120 ARGB (EN42111): HUB & 2SIDE RING FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER

899,000VND

Bảo hành: 12 THÁNG

XIGMATEK GALAXY II PRO - AT120 ARGB (EN42128): HUB & SMALL RING FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

899,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK GALAXY II PRO - AT120 ARGB (EN42128): HUB & SMALL RING FAN (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

899,000VND

Bảo hành: 12 THÁNG

XIGMATEK GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098): 2 SIDE RING (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK GALAXY II ELITE - AY120 ARGB (EN42098): 2 SIDE RING (PACK x3, CONTROLLER, POWER HUB)

699,000VND

Bảo hành: 12 THÁNG

XIGMATEK GLACE 120 (EN41022) - RGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,599,000VND

Mua hàng So sánh

XIGMATEK GLACE 120 (EN41022) - RGB, ALL IN ONE WATERCOOLING

1,599,000VND

Mã hàng: FANX600
Bảo hành: 12 THÁNG
Hãng sản xuất: Xigmatek